Szukaj Otwórz menu
Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków

Dodane: 02.07.2013 | Autor: lek. Dawid Lisiecki

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca (występuje u ludzi dorosłych). Częstość występowania choroby zwiększa się wraz z wiekiem. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana praca serca, wynikająca z nieregularnej pracy przedsionków, które praktycznie się nie kurczą, a jedynie drgają.

Spis treści:

  Migotanie przedsionków – przyczyny

   

  Prawidłowa praca serca polega na rytmicznym skurczu mięśniówki obu przedsionków, po którym następuje skurcz komór. W zdrowym sercu skurcze te są wywołane impulsami elektrycznymi, wytwarzanymi przez nadrzędny rozrusznik serca, którym jest węzeł zatokowo-przedsionkowy (znajduje się on w prawym przedsionku). Jest on zbudowany z wyspecjalizowanych komórek, zdolnych do samoczynnego i spontanicznego generowania impulsów elektrycznych. Pobudzenie elektryczne rozprzestrzenia się z węzła zatokowo-przedsionkowego najpierw na przedsionki, a następnie na komory, obejmując tym samym swoim zasięgiem całe serce. U osób z arytmią kontroli nad pracą serca nie sprawuje węzeł zatokowo-przedsionkowy, a inne komórki znajdujące się poza nim. Jeśli zbyt dużo ognisk zbudowanych z takich aktywnych komórek generuje i wysyła impulsy elektryczne, w przedsionkach może dojść do migotania. Polega ono na bardzo szybkich i częstych (dochodzących nawet od 350 do 700 /min) nie tyle skurczach przedsionków, ile ich drganiach (sam skurcz przedsionków, a tym samym efektywne przepompowanie krwi z przedsionków do komór jest zaburzony), które nie są zsynchronizowane ze skurczem komór (komory pracują znacznie wolniej).

  Migotanie przedsionków może być samoistne, kiedy to nie znajdujemy podłoża arytmii w jakiejś innej chorobie. Może jednak być tylko objawem jakiejś choroby obecnej w organizmie. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia migotania przedsionków zalicza się:

  • choroby układu krążenia, a w tym: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba reumatyczna serca, wady serca – szczególnie zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej, a także ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, niewydolność serca, kardiomiopatie, zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, choroby układowe zajmujące także serce, jak np. skrobiawica, sarkoidoza, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, nowotwory serca;
  • zaburzenia elektrolitowe;
  • toksyny (nikotyna, alkohol, amfetamina, marihuana);
  • zatorowość płucna;
  • nadczynność tarczycy;
  • guz chromochłonny;
  • otyłość.

   

  Migotanie przedsionków – klasyfikacja

   

  Migotanie przedsionków w zależności od czasu trwania, a także sposobu umiarawiania (przywracania prawidłowego rytmu) dzielimy na:

  • napadowe – epizody migotania trwają nie dłużej niż 7 dni lub ustępują samoistnie;
  • przetrwałe – epizody migotania trwają dłużej niż 7 dni i wymagają leczenia farmakologicznego lub kardiowersji;
  • długotrwale przetrwałe – trwające powyżej roku, gdy planuje się przywrócenie rytmu zatokowego; 
  • utrwalone (przewlekłe) – to migotanie niepoddające się umiarowieniu, u pacjenta z taką arytmią zrezygnowano już z przywracania rytmu zatokowego.

   

  Migotanie przedsionków – objawy

   

  Objawy migotania przedsionków są bardzo zróżnicowane, od praktycznie ich braku (około 25 % chorych przechodzi migotanie przedsionków bezobjawowo) aż po poważne zaburzenia, mogące prowadzić do utraty przytomności, a nawet zgonu. Objawy przede wszystkim zależą od towarzyszącej migotaniu przedsionków częstości pracy komór, a także stopnia uszkodzenia lewej komory. Do najczęstszych objawów zalicza się:

  • kołatanie serca,
  • nierówne bicie serca (często szybkie),
  • zawroty głowy,
  • spadek kondycji (wydolności) fizycznej,
  • duszność.

  Migotanie przedsionków może także przebiegać z: osłabieniem, potami, bólami w klatce piersiowej, zawrotami głowy, omdleniami oraz uczuciem niepokoju.

  Z uwagi na istotne w skutkach powikłania migotania przedsionków, w przypadku wystąpienia objawów sugerujących obecność tej arytmii, zaleca się pilną wizytę u lekarza w celu ustalenia postępowania diagnostycznego i ewentualnie terapeutycznego. Bardzo ważne jest, aby znaleźć przyczynę leżącą u jego podłoża, ponieważ jej wyleczenie może prowadzić do ustąpienia samej arytmii.

   

  Migotanie przedsionków – rozpoznanie

   

  Migotanie przedsionków przede wszystkim rozpoznaje się na podstawie zapisu EKG. W przypadkach, w których napady występują rzadko i trwają krótko, konieczny może okazać się 24h zapis EKG Holtera.

   

  Migotanie przedsionków – konsekwencje braku leczenia

   

  W wyniku migotania przedsionków dochodzi do pogorszenia efektywnej pracy serca, wywołanej zbyt szybką oraz nieskoordynowaną pracą przedsionków i komór. W skrajnym przypadku może dojść do znacznego uszkodzenia serca określanego, jako kardiomiopatia tachyarytmicznej, która może doprowadzić do niewydolności serca. Kolejnym i bardzo tragicznym w skutkach powikłaniem jest udar niedokrwienny mózgu wywołany zatkaniem naczyń mózgowych skrzeplinami powstałymi w przedsionkach objętych migotaniem. Udary te są zazwyczaj rozległe i często prowadzą do trwałego, znacznego inwalidztwa a nawet zgonu. Następnym problemem związanym z migotaniem przedsionków jest dyskomfort psychiczny związany z obawą przed następnym napadem arytmii i towarzyszącymi mu nieprzyjemnymi objawami. Szczególnie dotyczy on osób, u których migotanie pojawia się na przemian z prawidłowym rytmem serca.

   

  Migotanie przedsionków – leczenie

   

  Leczenie w każdym przypadku powinno być rozpatrywane indywidualnie. Postępowanie lecznicze zależy nie tylko od objawów, ale przede wszystkim od przyczyn oraz zagrożeń, jakie stwarzają migotania przedsionków u danego pacjenta. W dużej części przypadków migotanie przedsionków wymaga leczenia przede wszystkim przyczyny – czasami to wystarczy do usunięcia arytmii. U części chorych należy jednak zacząć od przywrócenia prawidłowego rytmu serca, a w następnej kolejności dążyć do jego utrzymania. Prawidłowy rytm serca można osiągnąć poprzez leki antyarytmiczne (czyli tzw. kardiowersją farmakologią) lub kardiowersją elektryczną (z zastosowaniem zewnętrznego defibrylatora) zalecaną u pacjentów niestabilnych z poważnymi dolegliwościami. Niezwykle skuteczną i coraz powszechniejszą metodą leczenia migotania przedsionków (a nie tylko przywracania prawidłowego rytmu serca) jest ablacja (niestety, stosowana tylko u osób spełniających określone warunki). U osób z migotaniem przedsionków odpornymi na leczenie, należy ją rozważyć. Jest to zabieg polegający na zniszczeniu, najczęściej energią termiczną, obszaru serca, będącego miejscem powstawania arytmii.

  Bardzo ważnym celem leczenia migotania przedsionków jest także prewencja (zapobieganie) udarowi mózgu, dlatego aby zmniejszyć to ryzyko stosuje się leki (leki przeciwkrzepliwe), zmniejszające fizjologiczną zdolność krwi do krzepnięcia. Ich skuteczność kontrolowana jest wskaźnikiem INR mierzonym poprzez badania krwi.

  Zobacz filmy powiązane z tematem
  Przeczytaj również powiązane z tematem

  Encyklopedia

  Nie znalazłeś odpowiedzi - zadaj pytanie

  Wejdź na forum

  FaceboookGoogle plusTwitterYoutube