Szukaj Otwórz menu
Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

Dodane: 19.06.2013 | Autor: dr n. med. Monika Kujawa-Hadryś

Czynnikami ryzyka rozwoju retinopatii cukrzycowej, oprócz czasu trwania i skuteczności kontroli cukrzycy, są także wiek chorego oraz schorzenia takie jak otyłość, niedokrwistość, hiperlipidemia. Progresję zmian obserwuje się także w ciąży, u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze a także z chorobami nerek.

 

Spis treści:

  Retinopatia cukrzycowa – kto jest zagrożony?

   

  Dużą grupę pacjentów zgłaszających się na badanie okulistyczne stanowią chorzy na cukrzycę. U 40% chorych na cukrzycę typu 1 i 20% chorych na cukrzycę typu 2 rozwija się retinopatia cukrzycowa. Patomechanizm rozwoju retinopatii cukrzycowej odzwierciedla reakcję siatkówki na przewlekłe zaburzenia krążenia i ukrwienia. Niedotleniona siatkówka zaczyna produkować odpowiednie czynniki wzrostu. Dochodzi do powstawania nieprawidłowych naczyń i pasm włóknistych.

   

  Retinopatia cukrzycowa – czynniki ryzyka

   

  Czynnikami ryzyka rozwoju zmian cukrzycowych na dnie oczu, oprócz czasu trwania i skuteczności kontroli cukrzycy, są także wiek chorego oraz schorzenia takie jak otyłość, niedokrwistość, hiperlipidemia. Progresję zmian obserwuje się także w ciąży, u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze a także z chorobami nerek.

   

  Retinopatia cukrzycowa – rodzaje

   

  Według obowiązującej aktualnie klasyfikacji zmian cukrzycowych na dnie oka wyróżniamy:

  • retinopatię cukrzycową nieproliferacyjną (NPDR),
  • retinopatię cukrzycową proliferacyjną (PDR).

  Retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna objawia się na dnie oczu w postaci mikrotętniaków, wybroczyn, obrzęku plamki oraz złogów lipidowych będących, skutkiem przewlekłego lokalnego obrzęku siatkówki. W diagnostyce retinopatii cukrzycowej oprócz badania oftalmoskopowego przeprowadzanego z użyciem wziernika okulistycznego lub biomikroskopu i odpowiedniej soczewki, wykorzystuje się angiografię fluoresceinową, a w przypadku zmian w plamce, OCT.

   

  Retinopatia cukrzycowa – leczenie

   

  Pacjenci ze średnio zaawansowaną retinopatią nie wymagają leczenia, ale powinni być regularnie kontrolowani, przynajmniej co pół roku. Zaleca się ponadto ścisłą kontrolę cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości czy niewydolności nerek.

  Poważnym problemem, bezpośrednio wpływającym na ostrość wzroku, u chorych na cukrzycę, są zmiany dotyczące plamki, w postaci obrzęku, złogów lipidowych czy niedokrwienia (makulopatia cukrzycowa). Odpowiednie postępowanie zależy od charakteru i stopnia nasilenia zmian cukrzycowych w plamce. U większości tych pacjentów wskazane jest leczenie laserem. W przypadku ograniczonego obrzęku plamki zaleca się fotokoagulację ogniskową. Gdy dochodzi do rozlanego obrzęku plamki wskazane jest doszklistkowe podanie steroidu lub inhibitorów VEGF. Innym sposobem leczenia rozlanego obrzęku plamki połączonego z pociąganiem plamki przez trakcje, jest witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego (ppV).

   

  Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna

   

  U 5-10% chorych na cukrzycę rozwija się retinopatia cukrzycowa proliferacyjną. Dochodzi do powstawania patologicznych naczyń (neowaskularyzacji) w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, a także poza nią. Z czasem może pojawić się włóknienie związane z neowaskularyzacją. Zwiększa ono ryzyko trakcyjnego odwarstwienia siatkówki. W leczeniu stosuje się terapię laserową. W kilku sesjach wysyła się około 1000-2000 pojedynczych wiązek światła w kierunku ognisk umiejscowionych na całym obszarze siatkówki (panfotokoagulacja-PRP). Zapobiega to powstawaniu nowych naczyń oraz wywołuje zanik istniejącej tkanki neowaskularnej. Jest to procedura bezpieczna dla pacjenta. Niemniej jednak czasami może dojść do powikłań w postaci spadku ostrości wzroku, krwotoku do ciała szklistego, nasilenia obrzęku plamki. Pacjenci mogą odczuwać zaburzenie widzenia w ciemności, widzenia barwnego i obwodowego, olśnienie, przejściowe zaburzenia akomodacji oraz wrażenia wzrokowe (fotopsje). Po PRP wymagane są regularne kontrole okulistyczne. Czasami po zabiegach panfotokoagulacji zdarzają się nawroty. Wskazana wówczas jest uzupełniająca terapia laserowa. W przypadku braku wglądu w dno oka, stosuje się krioterapię, czyli zamrażanie obwodowej siatkówki.

   

  Retinopatia cukrzycowa – powikłania

   

  Bardzo poważne zagrożenie widzenia stanowią powikłania retinopatii cukrzycowej. Występują one u osób, u których w porę nie podjęto leczenia laserowego lub było ono nieskuteczne. Mogą pojawić się wylewy do siatkówki lub ciała szklistego, bądź trakcyjne odwarstwienie siatkówki. Groźnym powikłaniem jest rozwój jaskry neowaskularnej.

  Główną metodą leczenia poważnych powikłań retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej jest witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego. Poddawani są temu zabiegowi pacjenci z trudno wchłaniającymi się wylewami krwi do ciała szklistego oraz trakcyjnym odwarstwieniem siatkówki. Należy zaznaczyć, iż u pacjentów z retinopatią cukrzycową proliferacyjną występuje zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu, nefropatii cukrzycowej, amputacji kończyn i zgonu.

  U pacjentów z cukrzycą, wcześniej dochodzi do rozwoju zaćmy starczej, ze względu na szybsze jej postępowanie. Dlatego ważne jest skierowanie pacjenta w odpowiednim czasie na zabieg usunięcia zaćmy. Po operacji może dojść do progresji retinopatii cukrzycowej. Zaleca się więc wcześniejsze zabezpieczenie laserowe siatkówki.

  Zobacz filmy powiązane z tematem
  Przeczytaj również powiązane z tematem

  Encyklopedia

  Nie znalazłeś odpowiedzi - zadaj pytanie

  Wejdź na forum

  FaceboookGoogle plusTwitterYoutube